Česky English

Dopravní předpisy

"Neobcházej pravidla, která jsou
tu od toho, aby tě udržela naživu."
- Florence Ambrose

Zákon 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích platí pro každého, bez ohledu na to, v čem nebo na čem se po silnici pohybuje. Doporučuji nastudovat a dodržovat. Několik bodů stojí za stručné zopakování:

Reklamy: