Česky English

Recenze součástek a jiných výrobků

Tato sekce obsahuje podrobné popisy různých věcí, technické parametry a návody k rozebrání nebo údržbě. Vše je založeno na mých praktických zkušenostech, takže jde o údaje poměrně spolehlivé, ovšem omezené jen na to, k čemu jsem se zatím měl možnost dostat.

Náboje a převodovky

Náboj pro šroubovací pastorky je tak jednoduchý, že o něm nemá cenu psát. O drážkovaném náboji pro kazetu se už psalo jinde. Tady najdete to ostatní: náboje s jedním pastorkem a nejrůznější mechanizací uvnitř. V závorce za názvem je uveden počet rychlostních stupňů.

Generátory

Podrobné voltampérové charakteristiky různých alternátorů (alias dynam) a pár dalších technických informací. Závorka za názvem udává typ dynama: P jako přiklápěcí, N jako nábojové. Není-li uvedeno jinak, vypadal měřicí obvod nějak takhle:

schéma obvodu praktické provedení

Přesnost měřáků: rychlost ± 1 km/h, napětí ± 0,1 V, proud ± 10 mA. Hodnoty berte spíš jako orientační a ochranné prvky ve svých obvodech dimenzujte s dostatečnou rezervou.

Různé drobnosti

Co se do ostatních kategorií nevešlo.

Reklamy: