Česky English

SON Delux

Vnějším vzhledem a konstrukčním provedením prakticky totéž jako dříve popsaný SON 28, cenově o něco výš (cca 6000 Kč). Liší se hlavně uvnitř: Delux je stavěný na 20" kola, ve kterých podává zhruba stejné výkony jako osmadvacítka ve 28". Naprázdno klade o něco menší odpor. Pokud jde o brzdy, můžete si vybrat buď nic, nebo centerlockový držák na kotouč (na fotce).

Charakteristiky

Měřeno s kolem 50-406 mm neboli 20×2" (v tachometru byl zadaný obvod 1543 mm), po usměrnění diodovým můstkem a vyhlazení kondenzátorem. Pro přehlednost uvádím v grafech i odpovídající rychlosti pro 28" kolo. Pro jiné průměry kol si rychlosti vydělte mým obvodem a vynásobte vaším.

závislost napětí na rychlosti a zátěži
Napětí naprázdno vylezlo na 50 V při 33 km/h, dál jsem neměřil. Poklesy čáry 70R při 15 a 25 km/h jsou způsobené špatným kontaktem.

závislost proudu na rychlosti a zátěži
Maximální proud nakrátko je 590 mA (víc než u Sona 28). Opět je vidět špatný kontakt na čáře 70R.

závislost výkonu na rychlosti a zátěži
Jmenovitých 3 W dosáhnete s 20" kolem zhruba při 18..20 km/h, s větším byste museli šlapat rychleji. Čára 70R je zvlněná ze stejného důvodu jako předtím.

voltampérové charakteristiky
Asi už nemusím opakovat, že ty zuby na čárách jsou chyby měření.

Nejlepší ekvivalentní odpor zátěže vychází zase někam ke 30 Ω. Zamontujete-li dynamo do většího kola než 20", vyrobí zhruba o půl wattu méně, ale pro úsporná ledková světla to může stačit.

Zdrojová data zde (XLS, Excel 97).

Reklamy: